Deel B: Visie, ambitie en doelstellingen

In deel A is de huidige situatie in gemeente Meerssen beschreven, de beleidskaders, de ervaren knelpunten en een beknopte evaluatie van het gevoerde beleid. Dit hoofdstuk geeft de ambities en doelstellingen aan voor dit Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan. Deze worden vervolgens vertaald in netwerkkaarten per modaliteit, flankerend beleid en maatregelen op het gebied van infrastructuur met een prioriteitsvolgorde.