Wensen en knelpunten vanuit belangenorganisaties

Afgevaardigden vanuit verschillende belangenorganisaties zijn geconsulteerd. Zij boden waardevolle ervaringen, kennis en wensen naar voren die het GVVP mede vorm hebben gegeven. Belangrijke aandachtpunten waren:

Het voldoen aan de richtlijnen en regels. In de gemeente voldoen momenteel niet alle voetgangersoversteek plaatsen aan de richtlijnen van duurzaam veilig en veel voetpaden te smal zijn. Ook is aangegeven dat veel verkeersborden niet bijdragen aan de overzichtelijkheid van een verkeerssituatie, de borden zijn onlogisch geplaatst of niet goed leesbaar. Hier kan de gemeente de richtlijnen en regels uniformer toepassen.  De richtlijnen zorgen voor uniformiteit en herkenbaarheid, wat bijdraagt aan een verkeersveilige omgeving. Ook voor fietsers en het verhogen van de toegankelijkheid zijn er richtlijnen die in gemeente Meerssen consequent kan toepassen.

Tijdens de bijeenkomst is er ook gewenzen op onhandige situaties van zwaar verkeer voor zowel vracht van goederen en landbouw. Het vrachtverbod in Bunde-West beperkt de bereikbaarheid. Tegelijktijd worden verkeersveiligheidsrisico's gesignaleerd van interactie met zwaar verkeer. Het is wenselijk dat genomen maatregelen passend zijn bij de uitdaging,.

Er is aangegeven dat het huidige parkeerbeleid niet past bij de gemeente. Enerzijds is het parkeerbeleid met blauwe zones versnipperd wat leidt tot een onduidelijke parkeerregels en overlast van parkeren in woonwijken. Anderzijds zijn parkeerplaatsen niet via een logische route te vinden en varieert het parkeerbeleid tussen de verschillende kernen. Het is wenselijk dat het parkeerbeleid de economische sector van gemeente Meerssen ondersteund zonder dat dit conflicteert met de mobiliteitsdoelstellingen.

Door de verschillende belangenorganisaties zijn ook verschillende locatie specifieke knelpunten benoemd. Hierin werd overlap gezien met de knelpunten die door bewoners zijn aangedragen. Het gaat hierbij om onduidelijke verkeerskundige situaties, verkeersveiligheid met betrekking tot school - thuisroutes en onjuist geplaatste of ontbrekende verkeersborden.