Mobiliteitsbeleid in de regio

Gemeente Meerssen is onderdeel van het samenwerkingsverband "Zuid-Limburg Bereikbaar". Hierin wordt gewerkt aan bereikbaarheid, actief autogebruik en duurzame mobiliteit voor een gezond woon-, werk- en leefklimaat in de regio. De samenwerkingen in de regio helpen gemeente Meerssen om de bereikbaarheid en veiligheid te verbeteren en duurzame stappen te nemen richting de toekomst. Denk hierbij aan doorfietsroutes, laadpunten voor e-bikes en elektrische auto's, mogelijkheden voor deelmobiliteit en de verdeling van het vrijetijdsverkeer. Het nieuwe GVVP voor gemeente Meerssen sluit actief aan op het regionale beleid.

Samen met gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Vaals en Valkenburg aan de Geul werkt gemeente Meerssen aan de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg en de vertaling naar de Mobiliteitsagenda. De gezamenlijke mobiliteitsambities in Zuid-Limburg zijn samengevat in 10 verschillende thema’s.

  1. Duurzame en slimme mobiliteit;

  2. Knooppunten waar ruimte en mobiliteit samen komen;

  3. Nationaal en internationaal (openbaar) vervoer;

  4. Goederenvervoer en distributie;

  5. Vernieuwende aandacht voor de verkeersveiligheid;

  6. Verbeteren van netwerk en stimuleren fietsgebruik;

  7. Robuust wegennetwerk en leefbare kernen;

  8. Aanmoedigen ketenmobiliteit;

  9. Vrijetijdsverkeer;

  10. Sociaal en inclusief.