Visie op mobiliteit in gemeente Meerssen

Gemeente Meerssen ligt in Zuid-Limburg, vlakbij Maastricht. Het heeft de kenmerken van stedelijk gebied en landelijk gebied. Veel inwoners werken in de regio Maastricht. Maar ook de regio Heerlen, Kerkrade en Sittard - Geleen zijn voor inwoners en bedrijven een belangrijke bestemming. Deze bestemmingen zijn goed te bereiken via het spoor of via de A2, A79, A76. Vanwege de rurale ligging, is gemeente Meerssen een aantrekkelijke toeristische bestemming. Volgens het CBS is de verwachting dat Meerssen een krimpende gemeente is. De gemeente zet zich daarom in om het voor ouderen mogelijk te maken om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen buurt te kunnen blijven wonen en jongere inwoners te behouden.

De stations Meerssen en Bunde zijn strategisch goed gelegen en belangrijke sprinterstations in de regio. Station Meerssen is een halte voor de sneltrein Maastricht – Heerlen die ook naar Aken en, op termijn, Luik doorrijdt. Deze meeste OV-reizigers in de gemeente reizen via station Meerssen. De stations Bunde en Meerssen zijn verbonden met Maastricht en Sittard of Heerlen vanwaar Intercity’s van en naar Brabant en de rest van Nederland vertrekken. De stations kunnen worden gezien als een lokale hub waar verschillende vervoersvormen samenkomen. Deze hubfunctie kan verder worden versterkt. De stations Meerssen en Bunde kunnen hierdoor voor de vijf kernen als poort naar de rest van Zuid-Limburg fungeren.

Het spoor is belangrijk voor een goede ontsluiting, maar het vormt ook een barrière tussen de dorpskernen. Deze barrière moet geen belemmering zijn voor inwoners om zich te verplaatsen binnen de gemeente. Duidelijke routes voor gemotoriseerd en langzaam verkeer moeten zorgen voor een optimale doorstroming.

Meerssen is een gemeente met vijf dorpskernen op relatief korte afstanden. Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook tussen de dorpen is de fiets daarom bij uitstek het meest geschikte het belangrijkste vervoermiddel. Elektrische fietsen vervullen hierin een steeds grotere rol. Om de fiets optimaal te faciliteren, is het belangrijk dat er meer comfortabele en veilige fietsroutes komen naar de verschillende attractiepunten in de vijf kernen, de centra, belangrijke voorzieningen en het station. Goede fietsparkeervoorzieningen op deze bestemmingen zijn daarbij belangrijk.

Voor inwoners en bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van de fiets of die zware boodschappen moeten doen, is bereikbaarheid van winkels en de centrumgebieden eveneens van belang. Dit hoeft niet altijd via de kortste route als een iets langere route veiliger is voor andere weggebruikers.