Duurzaam - Aanpassingsvermogen voor de toekomst

In een wereld waarin verandering de constante factor is, staat ook het thema duurzaamheid centraal. We moeten op weg naar een veerkrachtige toekomst. Het doel: "Voorbereiding op de toekomst door aanpassingsvermogen."

Reduceren uitstoot (CO2, stikstof, fijnstof)

De impact van onze mobiliteit reikt ver. Het verminderen van emissies zoals CO2, stikstof en fijnstof door het maken van andere mobiliteitskeuzes draagt bij aan de beleidsdoelen om uitstoot te reduceren. Door het stimuleren van duurzame mobiliteit in gemeente Meerssen werken we aan een schonere lucht en een gezonder milieu te bewerkstelligen, en daarmee een positief nalatenschap voor toekomstige generaties achter te laten.

  • Stimuleren actieve mobiliteit en OV

  • Verkennen van de mogelijkheden voor implementatie van deelmobiliteit 

  • Vergroten van laadmogelijkheden en stimuleren van elektrisch vervoer

Benutten van kansen voor klimaatadaptatie: water en biodiversiteit

Infrastructuur voor verplaatsingen bieden ruimte voor dubbelgebruik. Hierdoor kan er in de gemeente beter worden omgegaan met hitte, extreme regen of droogte. Tegelijkertijd zijn er kansen om de biodiversiteit te versterken. Zo passen we ons aan richting de toekomst en creëren we tegelijkertijd een ecosysteem waarin rijke natuurpracht behouden blijft.

  • Wegen inzetten ten behoeve van waterberging en het afvoeren van water

  • Groenen netten, wegen als verbindingen van ecosystemen

  • Vergroening in plaats van verharding, met name in gebieden met groot risico op hittestress

  • Diversiteit in groen

Recreatief wandelen en fietsen

De landschappelijke kwaliteiten in gemeente Meerssen dragen bij aan de ambities voor het creëren van een schone lucht en een klimaatadaptatie. Tegelijkertijd biedt het de ruimte voor een aantrekkelijk netwerk voor wandelen en fietsen waarmee we inwoners en bewoners faciliteren en stimuleren om actief te wandelen en fietsen. Dat komt ten goede komt aan de gezondheid en welzijn.

  • Stimuleren actieve recreatieve mobiliteit

  • Veilige recreatieve wandel- en fietsroutes