Openbare ruimte – 176 reacties

Voor inwoners van gemeente Meerssen zijn groen, lagere snelheden en het verbeteren van paden voor wandelen en fietsen erg belangrijk. In onderstaande figuur zijn de resultaten weergegeven. Samenvattend vallen er 3 aspecten op:

  • Er is een wens voor meer groen voor waterberging, lagere snelheden en het verbeteren paden voor wandelen en fietsen. Dit wordt door de meeste inwoners aangegeven als belangrijk of heel erg belangrijk.

  • Sommige inwoners vinden de frequentie van het openbaar vervoer, openbaar vervoer op maat, en laadpunten in de openbare ruimte belangrijk, maar een groot deel geeft aan hier neutraal in te staan of dit onbelangrijk te vinden.

  • Minder belangrijk voor de grootste groep inwoners is het faciliteren van nieuwe mobiliteitsdiensten.