Verkeersveiligheid – 152 reacties

De meeste inwoners geven aan dat ze zich veilig kunnen verplaatsen binnen gemeente Meerssen. De personen die aangeven dat ze zich niet veilig kunnen verplaatsen geven de volgende aspecten als reden:

  • Te hoge snelheden (16)

  • Weginrichting (26)

  • Gedrag van andere verkeersdeelnemers (5)

  • Kinderen/ Scholieren/ Ouderen/ Slechtzienden/... (6)

  • Overig (8)

Er is aan de inwoners van gemeente Meerssen gevraagd aan te geven hoe ze de verkeersveiligheid van wegen ervaren. Inwoners geven aan dat wandelpaden, fietspaden en het OV veiliger zijn dan de wegen voor gemotoriseerd verkeer in gemeente Meerssen.

  • Onveiligheid wordt met name ervaren tijdens het autorijden. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de meeste mensen het vaakst met de auto rijden.

  • Lopen, fietsen of reizen met het OV wordt door ongeveer de helft van de respondenten als positief ervaren. Zij geven aan dat er voldoende verlichting is, er voldoende oversteekplaatsen zijn, dat de fietsvoorzieningen veilig zijn en het OV veilig is.