Colofon

GVVP Meerssen 2024-2030

 

Klant:

Gemeente Meerssen

Referentie:

BI8457_M&I_RP2405220950

Status:

Definitief

Datum:

23 mei 2024

Opgesteld door:

NL08120 en 53241 

Gecontroleerd door:

NL08120

Datum:

23 mei 2024

Goedgekeurd door:

NL08120

Datum:

23 mei 2024

Classificatie

Projectgerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit iReport worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het iReport is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit iReport, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.