Parkeren – 124 reacties

Er lijken voldoende parkeerplaatsen voor auto’s te zijn in de gemeente. Voor fietsparkeerplaatsen zijn de reacties wisselend. De meeste inwoners zijn het eens met ‘Betalen naar gebruik’ voor het parkeren van auto's. Daarnaast vinden de inwoners dat de gemeente goede afwegingen moet maken tussen parkeren en groen.

Respondenten zijn gevraagd of er voldoende parkeerfaciliteiten zijn in de gemeente.

  • Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn. Ongeveer 1/3 geeft aan dat er onvoldoende fietsparkeerplaatsen zijn. De overige respondenten weten het niet.

  • Alle respondenten hebben aangegeven dat er voldoende autoparkeerfaciliteiten zijn.

Aan de hand van twee stellingen is gevraagd welke aspecten van het parkeerbeleid ten aanzien van betaald parkeren en het vergroenen van parkeerplaatsen de respondenten belangrijk vinden:

  • De meeste respondenten prefereren het betalen naar gebruik in het centrum ten opzichte van het betalen van de parkeerfaciliteiten door de gemeente.

  • De meeste respondenten zijn het eens met het afwegen van ruimte voor vergroening, water en verharding.  Hierbij is het logisch dat de gemeente het parkeergedrag stuurt aan de hand van vergunningen en betaald parkeren.