Bereikbaarheid & Toegankelijkheid - Een robuust netwerk met aandacht voor doorstroming en gebruik voor iedereen

In een wereld waar bewegingsvrijheid gelijkstaat aan sociale inclusie, is toegankelijkheid een van de belangrijkste aandachtspunten van de gemeente. Het doel: dorpskernen goed bereikbaar voor iedereen.

Doorstroming in netwerken

Ons beleid voorziet in het creëren van een robuust netwerk, zorgvuldig ontworpen om rekening te houden met verkeersstromen en zo gebruiksvriendelijkheid voor elke persoon te waarborgen. Terwijl we de basis leggen voor dit onderling verbonden web, erkennen we het belang van het geven van prioriteit aan actieve reismogelijkheden binnen deze netwerken. Hierbij verliezen we de doorstroming van de privéauto, de stadslogistiek en het vracht- en landbouwverkeer niet uit het oog.

 • Routenetwerk fiets

 • Routenetwerk OV

 • Routenetwerk Nood- en hulpdiensten

 • Routenetwerk auto

 • Routenetwerk logistiek en vrachtverkeer

 • Ontsluiting ten tijde van evenementen. Zie draaiboek evenementen.

 • Ontsluiting ten tijde van wateroverlast.  Zie draaiboek en checklist (dreigend) hoogwater voor woonbuurten.

Zorg voor onze kinderen en oudere inwoners

Terwijl we voorwaarts gaan, is het essentieel om rekening te houden met de diverse behoeften van onze samenleving, inclusief onze vergrijzende bevolking. Het beleidsplan pleit voor een toegankelijke infrastructuur die voldoet aan de evoluerende vereisten van senioren, waarbij hun onafhankelijkheid en deelname binnen de stedelijke landschappen worden gewaarborgd.

 • Kinderen kunnen binnen de kernen zelfstandig en veilig lopen en fietsen

 • Oudere inwoners blijven zo lang mogelijk zelfstandig, veilig en actief in het verkeer

Aandacht voor mindervalide inwoners en bezoekers

Het garanderen van een infrastructuur die geschikt is voor mensen met diverse beperkte mobiliteitsmogelijkheden is van belang voor de toegankelijkheid in de gemeente. Het beleid benadrukt de inzet om omgevingen te creëren die gevoelig zijn voor de behoeften van minder bevoordeelde individuen, waardoor zij met gemak en waardigheid door de gemeente kunnen bewegen.

 • Publieke en openbare voorzieningen zijn gemakkelijk te bereiken voor mensen met een verstandelijke en/ of fysieke beperking

Bereikbare kernen en bedrijfslocaties

De vijf verschillende kernen hebben een belangrijke verbindende, dienstverlenende en economische functie binnen de gemeente. Op deze plekken zijn voorzieningen gecentreerd en komt veel verkeer te samen. Zoekverkeer is onnodig en ongewenst. Het is daarom belangrijk dat de kernen voor verschillende verkeersdeelnemers vanuit de gemeente en de regio bereikbaar zijn middels logische, herkenbare routes. Daarnaast zijn er bedrijfslocaties in Bunde (de Meer), Meerssen (Weerterveld en Kruisberg) en Ulestraten (Bamford). Voor zowel logistiek als werknemers is het belangrijk dat deze locaties op veilige, duurzame wijze optimaal bereikbaar blijven.

 • Bezoekers worden middels logische, herkenbare routes naar de verschillende kernen begeleid

 • Ophaalpunten voor pakketten worden gecombineerd met fysieke winkels om wisselwerking te bevorderen en extra verplaatsingen te reduceren

 • Kernen en bedrijflocaties zijn op veilige, duurzame wijze gemakkelijk te bereiken