Enquête: Huidige ervaringen van bewoners

De huidige ervaringen van bewoners zijn opgehaald door middel van een enquête. In de enquête is gevraagd naar het reisgedrag, de manier van verplaatsen, en de intenties en motieven voor de  verplaatsingen. Dit gaf onder andere inzicht in het gebruik van verschillende vervoerswijzen. Als onderdeel van de enquête is er ook gevraagd naar de locaties van specifieke knelpunten en wensen. 

Door beter te begrijpen hoe en waarom mensen in gemeente Meerssen reizen, kan er nagedacht worden over de strategie voor het faciliteren van de gewenste verplaatsingen.

De vragenlijst en bestond uit 12 vragen, werd anoniem ingevuld en via het internet verspreid. Daarnaast zijn er berichten op sociale media en in de krant geplaatst om de vragenlijst onder de aandacht te brengen.

De vragen waren verdeeld onder de thema’s "Openbare ruimte", "Verkeersveiligheid", "Vervoerswijzen en Bereikbaarheid" en "Parkeren en Leefbaarheid". Niet alle thema’s hebben hetzelfde aantal reacties ontvangen. Per thema is dit aangegeven.