Parel in het Zuid-Limburgse Heuvelland

De gemeente is een ‘Parel in het Zuid-Limburgse Heuvelland’, een sfeervolle gemeente waarin elk dorp zijn eigen geschiedenis heeft. Er zijn veel historische vondsten, bouwwerken en gebeurtenissen met bijbehorende verhalen. In de groene omgeving is aandacht voor rust, vrijetijdsbeweging en ontvangst van toerisme.

Oog op Meerssen

Het nieuwe GVVP houdt rekening met kenmerken en ontwikkelingen van gemeente Meerssen en haar inwoners. Met bijna 18.000 inwoners is gemeente Meerssen een kleine gemeente in Zuid-Limburg. De gemeente bestaat uit meerdere dorpen: Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten. In onderstaande figuren zijn een aantal kenmerken voor gemeente Meerssen opgenomen.

Mobiliteit in Cijfers voor Meerssen, Limburg en Nederland

Het onderstaande figuur toont gemiddelde cijfers met betrekking tot mobiliteit in de gemeente Meerssen, Limburg en Nederland. Opvallend is dat de verkeersveiligheid in de gemeente Meerssen relatief hoog is, de uitstoot per 1.000 inwoners laag is en de afstand tot een treinstation kort is. Bovendien volgt de gemeente Meerssen de landelijke trend naar meer elektrische auto's, met meer elektrische auto's per 1.000 inwoners dan in de provincie Limburg. Dit geldt echter niet voor deelauto's. De trend van deelauto's in Limburg en Meerssen wijkt af van de nationale trend. Terwijl het aantal deelauto's per 1.000 inwoners in heel Nederland toeneemt, neemt dit aantal af in Limburg. In Meerssen zijn er momenteel geen deelauto's beschikbaar.