Veiligheid - Iedereen elke dag veilig thuis

In de dynamiek van het dagelijks leven, willen en kunnen we ons gemakkelijk binnen en buiten gemeente Meerssen verplaatsen. Voor de gemeente staat hierin veiligheid centraal. Het doel: "Iedereen elke dag veilig thuisbrengen." Dit bereiken we aan de hand van vier strategische doelstellingen

Herkenbare wegen 

Terwijl we ons verplaatsen, zijn begrijpelijke en uniforme wegen van essentieel belang. Ons beleid streeft naar wegen die een universele taal spreken, zodat weggebruikers weten wat er van hen verwacht wordt. Zo creëren we een omgeving van verantwoorde mobiliteit.

 • Continue verbetering aan standaarden van duurzaam veilig

 • Voldoende uniform ingerichte voetgangersoversteekplaatsen

 • Aanpakken van langlopende knelpunten

Veilige snelheden binnen en buiten de kom

De snelheid waarmee we ons verplaatsen, heeft invloed op onze veiligheid. Ons beleid stelt veilige snelheden vast die zowel efficiënt reizen als veiligheid mogelijk maken, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 • Implementatie van de nieuwe gebiedsontsluitingsweg 30 km/u binnen de bebouwde kom

 • Implementatie van 60 km/u buiten de bebouwde kom

Ruimte voor diversiteit op het fietspad

De diversiteit aan lichte voertuigen zoals elektrische fietsen, speedpedelecs leiden tot meer veerplaatsingen over langere afstanden in vergelijking met de normale fiets. Daarnaast ontstaan er ook meer snelheidsverschillen. Om veilig gebruik te maken van deze voertuigen is het belangrijk dat fietspaden voldoende ruimte bieden om in te halen.

 • Sterk netwerk met doorfietsroutes (zie ook bereikbaarheid)

 • Brede fietspaden op hoofdroutes

Veilige schoolomgevingen

Schoolomgevingen verdienen bijzondere aandacht. Ons doel is om deze gebieden veiliger te maken, zodat kinderen en families zonder zorgen (zelfstandig) naar school kunnen gaan.

 • Lage snelheden in schoolzones

 • Attentieverhogende schoolzones

 • Fietsen en lopen uitnodigen en auto te gast

Veilig gevoel op straat

Een gevoel van veiligheid op straat is van onschatbare waarde. We willen dat iedereen zich met een veilig gevoel in gemeente Meerssen kan verplaatsen, ook wanneer het donker is. Via slimme stadsplanning, goede verlichting en zichtlijnen willen we een straatomgeving creëren waarin die prettig is. Handhaving speelt hierin ook een rol. Dit komt terug bij thema 4. 

 • Aandacht voor sociale veiligheid in ontwerp, met name in het donker