Trends en ontwikkelingen

Trends beïnvloeden onze mobiliteit

Mobiliteit is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Hoe we ons verplaatsen, of wanneer we thuisblijven, wordt gedreven door technologische vooruitgang, maatschappelijke verschuivingen en de toenemende druk op duurzaamheid. Trends in Nederland zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Innovatieve trends: Data en Digitalisering, Nieuwe-Coöperatieve-Autonome voertuigen

  • Sociale trends: Vergrijzing, Bevolkingsgroei en Verstedelijking, Betrokkenheid en Diversiteit in de maatschappij

  • Duurzame trends: Energietransitie, Deelmobiliteit en Duurzaamheid