Verkeer en Leefbaarheid – 124 reacties

Een deel van de inwoners ondervindt hinder van verkeer. Het geluidsniveau hindert het meeste.

Respondenten zijn gevraagd hoe ze het geluidsniveau, de luchtkwaliteit en trillingen ervaren als gevolg van het verkeer.

  • Trillingen: Ongeveer evenveel respondenten ondervinden geen (46) of juist veel hinder (41) van trillingen. Een kleinere groep (37) geeft aan een beetje hinder te ervaren en een enkeling (7) weet het niet.

  • Luchtkwaliteit: Ongeveer evenveel respondenten ondervinden geen (37) of juist veel hinder (34) van de luchtkwaliteit. Een grotere groep (42) geeft aan een beetje hinder te ervaren en een kleinere groep (11) weet het niet.

  • Geluidsniveau: De kleinste groep (27) ondervindt geen hinder, een grotere groep (39) ondervindt een beetje hinder en de grootste groep (57) ondervindt veel hinder van het verkeersgeluid. Één respondent weet het niet.