Gemeente Meerssen werkt dit jaar aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Dit GVVP beschrijft hoe de gemeente in de komende vijf jaar (2024-2030) wil omgaan met mobiliteit om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. Het huidige GVVP ‘Meerssen op weg naar 2020’ is verlopen en sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften.  

De gemeente heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV gevraagd een nieuw GVVP op te stellen. Het opstellen van het nieuwe GVVP gebeurt in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden. 

Lees hier meer over de huidige situatie in Meerssen.

Lees meer

De Visie voor Meerssen

Lees meer

Hier vindt u alle geplande maatregelen voor de komende jaren.