Parel in het Zuid-Limburgse Heuvelland

De gemeente is een ‘Parel in het Zuid-Limburgse Heuvelland’, een sfeervolle gemeente waarin elk dorp zijn eigen geschiedenis heeft. Er zijn veel historische vondsten, bouwwerken en gebeurtenissen met bijbehorende verhalen.

Enquête: Huidige ervaringen van bewoners

De huidige ervaringen van bewoners zijn opgehaald door middel van een enquête. In de enquête is gevraagd naar het reisgedrag, de manier van verplaatsen, en de intenties en motieven voor de  verplaatsingen.

Openbare ruimte – 176 reacties

Voor inwoners van gemeente Meerssen zijn groen, lagere snelheden en het verbeteren van paden voor wandelen en fietsen erg belangrijk. In onderstaande figuur zijn de resultaten weergegeven.

Verkeersveiligheid – 152 reacties

De meeste inwoners geven aan dat ze zich veilig kunnen verplaatsen binnen gemeente Meerssen.

Vervoerswijzen en Bereikbaarheid – 108 reacties

De verschillende dorpskernen zijn volgens de inwoners over het algemeen goed bereikbaar. Daarnaast kunnen met de auto, trein, fiets of lopend de meeste bestemmingen goed bereikt worden.

Parkeren – 124 reacties

Er lijken voldoende parkeerplaatsen voor auto’s te zijn in de gemeente. Voor fietsparkeerplaatsen zijn de reacties wisselend. De meeste inwoners zijn het eens met ‘Betalen naar gebruik’ voor het parkeren van auto's.

Verkeer en Leefbaarheid – 124 reacties

Een deel van de inwoners ondervindt hinder van verkeer. Het geluidsniveau hindert het meeste.

Wensen en knelpunten van bewoners

Tijdens de enquête hebben we de inwoners van gemeente Meerssen de mogelijkheid geboden om wensen, ideeën en knelpunten aan te dragen via een online tool. In deze online toepassing zijn uiteindelijk 294 reacties geregistreerd.

Evaluatie vorige GVVP

Een evaluatie van het vorige GVVP van de gemeente Meerssen biedt belangrijke informatie voor het opstellen van het nieuwe GVVP. Het leert ons wat voor beleid goed werkt in de gemeente en waarvoor extra aandacht nodig is.

Raakvlak huidig beleid andere beleidsdomeinen

Mobiliteit is een intrinsiek onderdeel van de openbare ruimte. Het kan niet los worden gezien van vraagstukken op het gebied van economie, klimaat, energie en digitalisering.

Toon meer resultaten