Vertaling van Visie naar Ambities en doelstellingen 

De hoofddoelstelling van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan is te komen tot een optimaal bereikbare gemeente, waarbij duurzaamheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid belangrijke randvoorwaarden zijn.

Per thema worden daar een aantal doelstellingen en tactische handvatten aan gekoppeld. Van belang is dat zowel de volgorde van de thema’s als de volgorde van de doelstellingen willekeurig is (dus niet op volgorde van prioriteit).