Mobiliteit als onderdeel van de openbare ruimte

De openbare ruimte in de dorpskernen van gemeente Meerssen heeft meerdere functies en wordt door verschillende mensen gebruikt voor wonen, verplaatsen, winkelen en ontspannen. Daarnaast heeft gemeente Meerssen een doel om te vergroenen en om op een goede manier om te gaan met water. Dit is een uitdaging want niet alle wensen passen binnen dezelfde ruimte. Daarom is het belangrijk keuzes te maken.

Kan je aangeven welke onderdelen voor jou het meest en minst belangrijk zijn in de openbare ruimte?

Helemaal niet belangrijk

Niet belangrijk

Neutraal

Belangrijk

Heel erg belangrijk

Geen mening

Lage snelheden voor veilige interactie tussen verkeersdeelnemers
(30 km/u binnen de bebouwde kom/ 60 km/u buiten de bebouwde kom)
Meer groen voor waterberging en biodiversiteit, juist in stedelijk gebied
Faciliteren van nieuwe mobiliteitsdiensten voor inwoners én bezoekers (deelfietsen, deelauto’s)
Openbaar vervoer op maat (van deur tot deur)
Hogere frequentie van openbaar vervoer
Verbetering van voetpaden voor dagelijks gebruik (routes, breedte, onderhoud)
Verbetering van fietspaden (routes, breedte, onderhoud) en fietsenstallingen
Wandelpaden voor recreatief gebruik
Fietspaden voor recreatief gebruik
Laadpunten in de openbare ruimte voor elektrische fietsen
Laadpunten in de openbare ruimte voor elektrische auto’s
Poll waarin lezers om feedback wordt gevraagd

Indien gewenst kan je hieronder je antwoord toelichten

Een vragenlijst.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw bijdrage

Bedankt voor uw bijdrage. Indien u nog meer feedback heeft kunt u nog een antwoord indienen.

U kunt niet langer op deze vraag reageren.

Een of meerdere vragen zijn ongeldig. Herstel uw invoer en probeer opnieuw.

Een vragenlijst.