Verkeersveiligheid

Kan je je veilig verplaatsen binnen de gemeente?

Poll waarin lezers om feedback wordt gevraagd

Hoe beoordeel je de volgende stellingen in relatie tot veiligheid

Helemaal mee eens

Eens

Neutraal

Oneens

Helemaal mee oneens

Weet ik niet/geen mening

Er zijn voldoende voetpaden en oversteekpunten om me lopend veilig te verplaatsen
Fietspaden, fietsstroken en fietsstraten zorgen voor een veilige omgeving om te fietsen
Er is voldoende verlichting om ’s avonds veilig te kunnen lopen en fietsen
Reizen met het openbaar vervoer in gemeente Meerssen in veilig
Wegen in de gemeente Meerssen zijn veilig ingericht.
Poll waarin lezers om feedback wordt gevraagd

Indien gewenst kan je hieronder je antwoord toelichten

Een vragenlijst.

Niet alle verplichte velden zijn ingevuld.

Bedankt voor uw bijdrage

Bedankt voor uw bijdrage. Indien u nog meer feedback heeft kunt u nog een antwoord indienen.

U kunt niet langer op deze vraag reageren.

Een of meerdere vragen zijn ongeldig. Herstel uw invoer en probeer opnieuw.

Een vragenlijst.