Een nieuw Verkeer- en Vervoerplan voor de gemeente Meerssen

Gemeente Meerssen werkt dit jaar aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Dit mobiliteitsplan beschrijft hoe de gemeente in de komende vijf jaar (2024-2029) wil omgaan met mobiliteit om ervoor te zorgen dat de gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft. Het huidige GVVP ‘Meerssen op weg naar 2020’ sluit niet meer aan bij de ontwikkelingen, wensen en behoeften.  

De gemeente heeft adviesbureau Royal HaskoningDHV gevraagd een nieuw GVVP op te stellen. Het opstellen van het nieuwe GVVP gebeurt in samenwerking met inwoners en andere belanghebbenden. Hiervoor vraagt de gemeente jouw hulp.

Op deze website vind je een vragenlijst en meer informatie over mobiliteit in de gemeente Meerssen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en is volledig anoniem. Om de ingevulde gegevens te bewaren klik je per pagina rechtsonder op de knop opslaan. Zo slaat het systeem de gegevens tussendoor op. Indien nodig kan je het invullen van vragenlijst stoppen en op een later tijdstip verder gaan.

Invullen van de vragenlijst is verlengd tot en met 25 juni 2023.

Wat gebeurt er met de resultaten?  
De gemeente verzamelt en bekijkt alle wensen en knelpunten. Het adviesbureau voegt hier meetgegevens toe (o.a. ongevallencijfers, gemeten snelheden en tellingen van het aantal voertuigen op een weg) en bestudeert verschillende beleidsplannen uit de regio Zuid-Limburg en van het Rijk zodat er een totaalbeeld ontstaat van de huidige verkeerssituatie. Dit is het vertrekpunt voor het maken van het nieuwe GVVP.  

Vooruitkijken
Vervolgens kijkt de gemeente samen met inwoners en belanghebbende en experts van Royal HaskoningDHV vooruit. Hoe zien we gemeente Meerssen graag ontwikkelen en welke keuzes voor verkeer en infrastructuur passen hierbij? Hoe gaan we om met bezoekers, wat zorgt voor en prettige, veilige leefomgeving, welke (slimme) ontwikkelingen op het gebied van (deel)mobiliteit worden er omarmd.

Opstellen van het Verkeer en Vervoerplan
Uiteindelijk wordt het nieuwe Verkeer en Vervoerplan op papier gezet. Hierin staan de kaders voor verschillende mobiliteitsonderwerpen zoals verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, parkeren of laadpunten. Vervolgens vertalen we dit tot een uitvoeringsprogramma. Dit beschrijft alle verbeterstappen die de gemeente van 2024-2029 voor de dorpen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten zal nemen voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Wanneer we het plan in concept hebben opgesteld vragen we de omgeving om met ons mee te lezen.

Alvast bedankt voor uw hulp,
gemeente Meerssen