Instructie wensen en knelpunten

Klik op de kaart, er wordt automatische een veld gecreëerd waarin je jouw ervaringen met ons kan delen. Geef hierin aan ofje een wens of een knelpunt deelt. Je kunt deze vervolgens beschrijven. Het is waardevol om de context van een situatie te delen.

We nemen alle wensen en knelpunten in acht. Na analyse van alle feedback kunnen we een onderbouwde afweging over hoe we in de gemeente het verkeer en vervoer organiseren. Op dat moment vertellen we hoe we omgaan met verschillende wensen en knelpunten.

Veiligheid

Heeft u wensen of ervaart u knelpunten ten aanzien van de Veiligheid in gemeente Meerssen?

  • Kan jij en de leden binnen je huishouden zich veilig verplaatsen binnen de gemeente?

  • Zijn er locaties waarbij jij, of leden binnen je huishouden graag ziet dat er meer aandacht is voor verkeersveiligheid? Bijvoorbeeld een mogelijkheid tot oversteken, gevaarlijke punten op een schoolroute, een te smal fietspad, slecht wegdek of een blinde hoek.

  • Zijn er locaties die uitnodigen tot risicovol verkeersgedrag? Bijvoorbeeld door drukte of de inrichting van de infrastructuur.

Bereikbaarheid

Heb je wensen of ervaar je knelpunten ten aanzien van de bereikbaarheid van voorzieningen in gemeente Meerssen?

  • Kan je naar verschillende bestemmingen op de manier (te voet, met de fiets, de bus of de auto) die je wenst, of wens je een ander voorziening niveau?

  • Heb je wensen of knelpunten ten aanzien van de toegankelijkheid van voorzieningen (bus, haltes en parkeergarages) of de route naar bestemmingen (hoge stoepranden, te korte oversteektijd bij een verkeerslicht)?

  • Heb je wensen ten aanzien van parkeermogelijkheden voor fietsen en auto’s (bijv. in verband met de locatie of elektrisch laden) of ervaar je hinder van geparkeerde voertuigen?

Leefbaarheid

Heb je wensen of ervaar je knelpunten ten aanzien van de leefbaarheid in relatie met verkeer in gemeente Meerssen? Onderwerpen die hieraan raken zijn geluid, lucht, duurzaamheid, recreatie

  • Heb je wensen of ideeën waarbij de leefbaarheid in relatie tot verkeer, op specifieke locaties, kunnen verbeteren?

  • Ervaar je op specifieke locaties hinder van verkeer in gemeente Meerssen?