Specifieke locaties

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie vragen we je om de locatie van jouw specifieke wensen en de knelpunten die je ervaart met ons te delen. Gaat er bijvoorbeeld bij jou in de straat iets heel goed? Of is er een gevaarlijke verkeerssituatie die om aandacht vraagt? Je kunt dit met ons delen via de wensen- en knelpuntenkaart

We nemen alle wensen en knelpunten in acht. Na analyse van alle feedback kunnen we een onderbouwde afweging over hoe we in de gemeente het verkeer en vervoer organiseren. Op dat moment vertellen we hoe we omgaan met verschillende wensen en knelpunten.