U bent aan het einde van de vragenlijst

Wat gebeurt er met de resultaten?  
Samen met de gemeente verzamelt en bekijkt Royal HaskoningDHV alle antwoorden, wensen en knelpunten. Hieraan voegt het adviesbureau ook meetgegevens toe, zoals ongeval cijfers, gemeten snelheden en tellingen van het aantal voertuigen op een weg. Daarnaast bestudeert het adviesbureau de verschillende beleidsplannen uit de regio Zuid Limburg en het Rijk. Hiermee ontstaat er een totaalbeeld van de huidige verkeerssituatie. Dit is het vertrekpunt voor het maken van het nieuwe GVVP.  

Vooruitkijken
In een tweede fase kijkt de gemeente samen met inwoners en belanghebbende en experts van Royal HaskoningDHV vooruit. Hoe zien we gemeente Meerssen graag ontwikkelen en welke keuzes voor verkeer en infrastructuur passen hierbij? Hoe gaan we om met bezoekers, wat zorgt voor en prettige, veilige leefomgeving, welke (slimme) ontwikkelingen op het gebied van (deel)mobiliteit worden er omarmt.

Opstellen van het Verkeer en Vervoerplan
In de laatste fase wordt het nieuwe Verkeer en Vervoerplan op papier gezet. Hierin staan de kaders voor verschillende mobiliteitsonderwerpen zoals verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit, parkeren of laadpunten. Vervolgens vertalen we dit tot een uitvoeringsprogramma. Hierin staan alle verbeterstappen die de gemeente van 2024-2029 voor de dorpen Bunde, Geulle, Meerssen, Rothem en Ulestraten zal nemen voor een betere veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Wanneer we het plan in concept hebben opgesteld vragen we de omgeving om met ons mee te lezen.

Dank u voor het invullen van de vragenlijst,


Gemeente Meerssen